lat|eng

Одлука Председништва КСБ о помоћи клубовима региона КСБ

13.09.2020
Председништво КСБ на својој седници одржаној 11.09.2020., сагледавајући финансијско стање пословања, донело је следеће одлуке о помоћи београдским кошаркашким клубовима:
ПРВИ ДЕО ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ КЛУБОВА УМАЊУЈЕ СЕ ЗА 30%. КЛУБОВИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА 50% ПРВОГ ДЕЛА ЧЛАНАРИНЕ УПЛАТЕ ДО 10. ОКТОБРА 2020. А ПРЕОСТАЛИХ 50% ПРВОГ ДЕЛА ЧЛАНАРИНЕ ДО 11. ДЕЦЕМБРА 2020.
КСБ ЋЕ СНОСИТИ ТРОШКОВЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА (ТАКСЕ СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА) ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЈУНИОРСКУ, КАДЕТСКУ И ЖЕНСКУ КАДЕТСКУ ЛИГУ СРБИЈЕ, ЗА ОБА СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА (ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ЗАВРШНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ).
Поред наведених помоћи, КСБ ће помоћи клубовима плаћањем такси за издавање одређеног броја тренерских лиценци за сезону 2020/21.
Удружење тренера извршило је проверу и усаглашавање броја издатих лиценци по клубовима за 2019/20 који служи као основ за одређивање броја лиценци по клубу чију таксу за издавање ће платити КСБ.
Приказ броја лиценци по клубовима дат је у табели у прилогу. Клубови који имају накнадних примедби на табеларни преглед потребно је да се обрате Удружењу кошаркашких тренера.
Ова помоћ клубовима укупно износи оквирно око 1.000.000 динара.

Помоћ клубовима