lat|eng

ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИШТВА КСБ – ПОМОЋ КЛУБОВИМА УЧЕСНИЦИМА СЕНИОРСКИХ РАНГОВА ТАКМИЧЕЊА

16.11.2021
Председништво Кошаркашког савеза Београда на својој седници одржаној 5.новембра 2021. године донело је одлуку о финансијској помоћи клубовима учесницима сениорских рангова такмичења намењеној за плаћање закупа спортских сала-дворана.
 
С обзиром да клубови имају највише проблема у финансијској ликвидности а пре свега у плаћању закупа спортских сала-дворана донета је Одлука којом се одобрава финансијска помоћ клубовима за трошкове закупа сала у периоду новембар-децембар И то на следећи начин:
 • Средства се одобравају клубовима учесницима свих сениорских рангова такмичења (Прва мушка лига – КЛС укључујући И учеснике АБА 1 лиге, Друга мушка лига, Прва И Друга мушка регионална лига, Прва женска лига, Друга женска лига И Прве женска регионална лига. Клуб који има екипе у више сениорских мушких или женских рангова добије помоћ само по основу једног ранга) ;
  Средства се одобравају у висини једнакој за све клубове у износу од 30.000 динара;
  Сваки клуб се обавезује да одобрена средства И њихову потрошњу УНАПРЕД ПРАВДА (унапред из разлога неодговорног понашања тј. кашњења у правдању малог броја клубова у претходној години):
  • Копијом Уговора измедју клуба И издаваоца спортске сале/дворане (спортског центра или школе);
   Копијом рачуна спортског центра или школе. Рачун може бити истог или већег износа, никако мањег. РАЧУНИ И УПЛАТЕ МОГУ БИТИ САМО ЗА МЕСЕЦЕ НОВЕМБАР ИЛИ ДЕЦЕМБАР 2021., пожељно децембар;
   Копијом извода са рачуна на коме се види извршена трансакција средстава;
   Рок за доставу комплетне документације  као основ за помоћ је петак 17. децембар 2021. године;

  Уплата средстава са рачуна КСБ на рачун клуба ће се извршити после доставе документације о правдању, најкасније до 30.децембра 2021. године, ИСКЉУЧИВО КЛУБОВИМА КОЈИ СУ ДО ПРЕДВИЂЕНОГ РОКА 17.ДЕЦЕМБРА ДОСТАВИЛИ КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. Накнадна достава документације се неће уважити;
  Укупан број клубова који остварују право на помоћ је 47, укупан износ помоћи 1.410.000 дин.;